Expand Cut Tags

No cut tags
[personal profile] hisime
Якимось чином я примудрилася досі не читати Андруховича. Тобто десь у старших класах я проковтнула дві його перші поетичні збірки, що були в районній бібліотеці, на вірші з яких іще є пісні «Плачу Єремії».І на тому якось поставила собі «галку», що з творчістю знайома, а до прози так і не дійшла. І лише минулого року трохи завтичила на ю-тубі публічні лекції з україської літератури, серед яких дивилася прочитані Прохаськом, бо то ж Прохасько, і про Антонича від Андруховича, тільки тому що це ж про Антонича! І лише з тої лекції я дізналася, що Андрухович написав про Антонича цілий роман, і досить давно, а я про те ні слухом. Цього вже було досить, аби почати читати, а тут іще позитивні відгуки про письменника від знайомих і те, що як лектор він, власне, говорив якісь розумні адекватні речі. «Дванадцять обручів» почала в електронці, а потім придбала книжку в благодійній книгарні, що діяла влітку в парку Пушкіна (крута ідея з книгарнею).
Називати «Дванадцять обручів» романом про Антонича було, звичайно, перебільшенням. Гаразд, у ньому є лінія про Антонича. І вона прекрасна, на мою думку. Так, вона містила те, що можна назвати паплюженням пам’яті, але то було паплюження з літературним смаком і знанням першоджерел, і я із задоволенням прочитала б чогось такого більше. Однак Антонича в романі було саме стільки, щоб хотілося ще. Інші лінії викликали думки на кшталт «нащо це мені?».
Загалом починався твір захопливо. Найкраще було те, що я нарешті не почувала себе зовсім тупою на просторах постмодернізму. Густі алюзії на Антонича, подекуди півслова з Шевченка і цілий абзац дослівного цитування Прохаська – це був екстаз. Та на другій половині мені стало забагато безсенсовних траху, пиятики та якоїсь пересічності всіх тих морально-статевих проблем. І, схоже, із цього переліку саме пересічність дратувала найбільше.
На моєму читацькому досвіді є ще шматок Андруховичевого перекладу «Гамлета». І він мені допомагає таки зробити висновок, що автор схильний сміливо змішувати високе з низьким, але низького в тому коктейлі трохи більше, ніж треба на мій смак. І попри це я, мабуть, читатиму його ще. Але через певний час.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hisime

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Page generated Sep. 23rd, 2017 02:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios